Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić stary kontynent? | PERSPEKTYWA BIZNESU

Raporty specjalne

Jak zreformować Unię?
Prezentacja rekomendacji 4liberty

Partner: 4liberty

Prowadzenie:
Leszek Jażdżewski – Redaktor Naczelny Liberté!, Polska
Gabriela Kadlecova – Fundacja im. Friedricha Naumanna – Fundacja na Rzecz Wolności, Czechy
Błażej Lenkowski – Prezes Zarządu Fundacji Industrial (Liberté!, 4liberty.eu, 6.Dzielnica), Polska


Czy gospodarka UE wybije się na innowacyjność? Szanse i bariery?

Autor raportu: Konfederacja Lewiatan

Prowadzenie:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – Główna Ekonomistka, Konfederacja Lewiatan, Polska


Skuteczny, ale trudny. Czy niemiecki model może być wzorem dla Europy?

Partner: ECFR Warszawa • Fundacja Konrada Adenauera • Konfederacja Lewiatan

Prezentacja: Sebastian Płóciennik • Sebastian Dullien