Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić stary kontynent? | PERSPEKTYWA BIZNESU

Debaty śniadaniowe i obiadowe

Jak zreformować europejską demokrację?

Spotkanie z Mario Montim i Sylvią Goulard połączone z prezentacją ich książki pt. „O demokracji w Europie. Patrząd w przód” (pozycja dostępna jedynie w języku francuskim i włoskim, odpowiednio pod tytułem „De la démocratie en Europe. Voir plus loin”, „La democrazia in Europa. Guardare lontano”).

Prowadzenie:
Jerzy Buzek – Europoseł, Przewodniczący Rady Programowej EFNI, Polska

Wojciech Ponikiewski – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej, Polska


Okrągły stół: Europejski przemysł wydobywczy: jak osiągnąć konkurencyjność mimo ograniczeń (wydarzenie zamknięte)

 • Znaczenie długoterminowych inwestycji dla gospodarki
 • Jak zwiększyć efektywność i innowacyjność sektora wydobywczego?
 • Jak zapewnić sektorowi wydobywczemu finansowanie inwestycji długoterminowych?

Partner: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego

Prowadzenie:
Mikołaj Kunica – Dziennikarz ekonomiczny, Polska


Jak polityka różnorodności wpływa na konkurencyjność firmy?

 • Jak różnorodność wspiera firmę w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku?
 • Czy różnorodność jest remedium na problemy, które dotykają pracodawców?
 • Czy implementacja zasad różnorodności przyczyni się do zmiany priorytetów i polityki firm?
 • Jak mówić do przedsiębiorców, pracowników żeby przekonać ich, że różnorodność to droga do sukcesu?

Partner: MetLife Amplico

Prowadzenie:
Grzegorz Nawacki – Zastępca Redaktora Naczelnego, Puls Biznesu, Polska


Kryzys przywództwa, kryzys wartości. Gdzie się podziały ideały?

Dyskusja przy kawie – Andrzej Koźmiński rozmawia z bohaterami swojej najnowszej książki „Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne”. W spotkaniu wezmą udział:
Henryka Bochniarz • Adam Góral • Andrzej Koźmiński • kardynał Kazimierz Nycz • Lech Wałęsa


Okrągły stół: Przyszłość Europy (wydarzenie zamknięte)

Partner: Fundacja Instytut Lecha Wałęsy

Debata przedstawicieli think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Akademii Obywatelskiej

Prowadzenie:
Wojciech Przybylski – Redaktor Naczelny, Res Publica Nowa, Polska


Czy Zachód musi przegrać?

Spotkanie z Andrzejem Lubowskim połączone z prezentacją jego najnowszej książki pt. „Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”

Prowadzenie:
Edwin Bendyk – Publicysta, Polityka; autor, bloger, Polska


Przedsiębiorczość – nowa energia Europy

 • Jak sprawić, aby Europejczycy stali się bardziej przedsiębiorczy?
 • Jakie modele biznesowe sprzyjają powstawaniu nowych firm?
 • Jak zarazić przedsiębiorczością młodzież?
 • Jakie znaczenie ma ludzki wymiar przedsiębiorczości w dobie globalizacji?
Intermarche

Prowadzenie:
Roman Młodkowski, Polska


Jak włączyć grupę wykluczonych do krwiobiegu gospodarki?

 • Skutki wykluczenia społecznego dla europejskiej gospodarki
 • Jak pokonać emocjonalne i funkcjonalne bariery wykluczonych przed uczestnictwem w życiu społecznym i gospodarczym?
 • Rola państwa, rola przedsiębiorców. Jak powinna wyglądać współpraca w przywracaniu relacji grup wykluczonych z rynkiem?
 • Dobre praktyki walki z wykluczeniem społecznym, finansowym, cyfrowym i edukacyjnym
Bank Pocztowy

Prowadzenie:
Jacek Uryniuk – Dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna, Polska


Okrągły stół: Jak transatlantycki wolny rynek zmieni Europę i światową gospodarkę? (wydarzenie zamknięte)

    • Czy ociężała i zbiurokratyzowana Europa potrafi skorzystać na strefie wolnego handlu z USA?
    • Jak pokonać w negocjacjach ocean barier, procedur, mentalności?
    • Które obszary działalności gospodarczej powinny być wyłączone z negocjacji TTIP i dlaczego?

Prowadzenie:
Andrzej Lubowski – Dziennikarz, ekonomista, pisarz, Polska