Globalizm? Bilateralizm? Patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu

SOPOT | 27-29 września 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

FAQ

Jakie są warunki uczestnictwa w EFNI 2016?

Warunku uczestnictwa w Europejskim Forum Nowych Idei określa Regulamin EFNI oraz Cennik EFNI 2016.

Jak przebiega proces rejestracji i jakie dane są niezbędne do jego ukończenia?

Sprzedaż akredytacji na EFNI 2016 rozpocznie się 5 maja br.

Proces rejestracji na EFNI 2016 jest dwuetapowy. W pierwszym etapie niezbędne jest podanie danych osobowych oraz danych płatnika. Można również dokonać rezerwacji hotelu na czas Forum (w miarę dostępności pokoi hotelowych). Drugi etap rejestracji wymaga załączenia zdjęcia uczestnika (maks. 50kB, w proporcjach 3×4) oraz przekazania krótkiej notki biograficznej (300-400 znaków).

Czy można zarezerwować hotel i transport przez organizatora?

Uczestnicy Konferencji samodzielnie rezerwują transport. W systemie rejestracyjnym możliwe jest natomiast dokonanie rezerwacji w hotelach współpracujących z organizatorem. Liczba pokoi jest ograniczona dlatego liczy się kolejność zgłoszeń i dopełnienia rejestracji na EFNI 2016. Ceny pokoi hotelowych są zróżnicowane w zależności od terminu rejestracji na Forum.

Co zawiera się w ramach opłaty akredytacyjnej?

W przypadku uczestników EFNI 2016 opłata akredytacyjna obejmuje:

– udział we wszystkich wydarzeniach w ramach oficjalnego programu EFNI
– udział w Gali otwarcia EFNI wraz z uroczystą kolacją 28 września 2016
– udział w Gali zamknięcia EFNI wraz z uroczystą kolacją 30 września 2016
– lunch 29 i 30 września oraz kolację 29 września 2016
– pakiet materiałów konferencyjnych

Dla osób towarzyszących opłata akredytacyjna w przypadku pakietu trzydniowego obejmuje:

– udział w Gali otwarcia EFNI wraz z uroczystą kolacją 28 września 2016
– udział w Gali zamknięcia EFNI wraz z uroczystą kolacją 30 września 2016
– 29 i 30 września oraz kolację 29 września 2016

Istnieje również możliwość zakupu dla osoby towarzyszącej akredytacji obejmującej wyłącznie udział w Gali zamknięcia wraz z uroczystą kolacją 30 września 2016.

Opłaty akredytacyjne w żadnym z powyższych przypadków nie obejmują kosztów noclegu oraz transportu.

Jak można zmienić dane osobowe Uczestnika?

Zmiana lub uzupełnienie danych uczestnika oraz zdjęcia i notki biograficznej jest możliwa poprzez zalogowanie się do profilu uczestnika. Login i hasło uczestnika wysyłane są na adres mailowy uczestnika podany w pierwszym etapie rejestracji.

W przypadku konieczności zmiany danych: imię, nazwisko, rodzaj akredytacji, dane do faktury należy skontaktować się z biurem EFNI:

Agnieszka Czerwińska
E: aczerwinska(at)konfederacjalewiatan.pl
T: +48 22 55 99 878

Po 31 sierpnia 2016 r. zmiana imienia i nazwiska uczestnika będzie wiązać się z wniesieniem opłaty 100 PLN + VAT. Jeśli zmiana będzie mieć miejsce w trakcie Konferencji, opłata wyniesie 500 PLN + VAT.

Czy możliwa jest rezygnacja z udziału w Konferencji?

Rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa, choć może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty zgodnie z poniższą informacją:

– rezygnacja z uczestnictwa do 30 lipca 2016 – zwrot pełnej opłaty akredytacyjnej
– rezygnacja z uczestnictwa do 31 sierpnia 2016 – zwrot 50% opłaty akredytacyjnej
– rezygnacja z uczestnictwa po 31 sierpnia 2016 – brak zwrotu opłaty akredytacyjnej