Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić stary kontynent? | PERSPEKTYWA BIZNESU

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe


EUROPO OBUDŹ SIĘ. BIZNES CZEKA NA DECYZJE SOPOT, 27.09.2013
DEKLARACJA SOPOCKA 2013 SOPOT, 27.09.2013
KONIEC TRADYCYJNEJ TELEWIZJI? SOPOT, 27.09.2013
EUROPA 60+. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO JAKO WYZWANIE ROZWOJOWE SOPOT, 27.09.2013
CZEMU MAJĄ SŁUŻYĆ INTELIGENTNE MIASTA? SOPOT, 27.09.2013
CZY POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA OGRANICZA WOLNOŚĆ SŁOWA? SOPOT, 27.09.2013
JAK WŁĄCZYĆ GRUPĘ WYKLUCZONYCH DO KRWIOBIEGU GOSPODARKI? SOPOT, 27.09.2013
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NOWĄ ENERGIĄ EUROPY SOPOT, 27.09.2013
CZY POLSKA AWANSUJE DO EUROPEJSKIEJ LIGI? SOPOT, 27.09.2013
JAK NOWE TECHNOLOGIE WPŁYWAJĄ NA DEMOKRACJĘ I SPOŁECZEŃSTWO? SOPOT, 27.09.2013
CZY MIESZKAŃCY POWINNI WSPÓŁDECYDOWAĆ O INWESTYCJACH W REGIONIE? SOPOT, 27.09.2013
JAK SPRAWIĆ, BY REGULACJE SPRZYJAŁY ROZWOJOWI? SOPOT, 27.09.2013
CZY ZACHÓD SKAZANY JEST NA PORAŻKĘ? SOPOT, 27.09.2013
REINDUSTRIALIZACJA EUROPY: ZŁUDZENIE CZY RZECZYWISTA POTRZEBA SOPOT, 26.09.2013
EUROPEJSKI BIZNES PRZED KONFERENCJĄ KLIMATYCZNĄ ONZ SOPOT, 26.09.2013
CZY KULTURA URATUJE EUROPEJSKĄ GOSPODARKĘ? SOPOT, 26.09.2013
TRUDNO SKOPIOWAĆ NIEMIECKI MODEL GOSPODARCZY SOPOT, 26.09.2013
CZEGO PRACODAWCY OCZEKUJĄ OD MŁODYCH? SOPOT, 26.09.2013
PATRZMY REALNIE. BĄDŹMY OSTROŻNI SOPOT, 26.09.2013
JAK RÓŻNORODNOŚĆ W ZATRUDNIENIU MOŻE ZMIENIĆ GOSPODARKĘ? SOPOT, 26.09.2013
JAK ZDEFINIOWAĆ I ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE EUROPIE? SOPOT, 26.09.2013
SCENARIUSZE DLA EUROPY SOPOT, 26.09.2013
CZY GOSPODARKA UNII EUROPEJSKIEJ WYBIJE SIĘ NA INNOWACYJNOŚĆ? SOPOT, 26.09.2013
POTRZEBNI PRZYWÓDCY NOWEGO TYPU SOPOT, 26.09.2013
RÓŻNORODNOŚĆ TO KREATYWNOŚĆ, INNOWACJA, PRZEWAGA KONKURENCYJNA I ZYSK SOPOT, 26.09.2013
OBYWATEL MUSI BYĆ ZNOWU W CENTRUM SOPOT, 26.09.2013
ZAGROŻONA PRZYSZŁOŚĆ. JAK URATOWAĆ MŁODE POKOLENIE? SOPOT, 26.09.2013
ZIELONY WZROST – MIT CZY SZANSA SOPOT, 26.09.2013
JAK WYZWOLIĆ INNOWACYJNOŚĆ EUROPEJSKIEJ GOSPODARKI? SOPOT, 26.09.2013
EUROPA MUSI SIĘ OBUDZIĆ SOPOT, 26.09.2013
PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ – REKOMENDACJE 4LIBERTY.EU SOPOT, 26.09.2013
MONTI: MUSIMY WYMYŚLAĆ EUROPĘ DZIEŃ PO DNIU SOPOT, 26.09.2013
EFNI: JAK NA NOWO URZĄDZIĆ EUROPĘ? SOPOT, 25.09.2013
UE ZA 10 LAT: KILKA PRĘDKOŚCI I WALKA O UTRZYMANIE POZYCJI SOPOT, 25.09.2013
NAGRODA EFNI DLA LECHA WAŁĘSY, LAUDATOREM DONALD TUSK SOPOT, 25.09.2013
REINDUSTRIALIZACJA EUROPY: ZŁUDZENIE CZY RZECZYWISTA POTRZEBA? WARSZAWA, 24.09.2013
JAK ZREFORMOWAĆ EUROPEJSKIE INSTYTUCJE, ABY ODPOWIADAŁY NA POTRZEBY OBYWATELI WARSZAWA, 24.09.2013
DRUGA ODSŁONA KAMPANII PROMUJĄCEJ EFNI 2013 WARSZAWA, 29.08.2013
EFNI 2013 WE WRZEŚNIU W SOPOCIE WARSZAWA, 26.08.2013
PROFESOR ZYGMUNT BAUMAN NA EFNI 2013 WARSZAWA, 14.08.2013
CO DALEJ EUROPO? JAK NA NOWO URZĄDZIĆ STARY KONTYNENT? PERSPEKTYWA BIZNESU SOPOT, 09.07.2013
CO DALEJ EUROPO? JAK NA NOWO URZĄDZIĆ STARY KONTYNENT? PERSPEKTYWA BIZNESU Warszawa, 17.06.2013
Rusza kampania promująca Europejskie Forum Nowych Idei 2013 Warszawa, 10.06.2013